ПРОЕКТИРАНЕ > Жилищни сгради

Жилищна сграда - к-с"Славейков" - гр.Бургас

product

"Жилищна сграда с магазини и ЗОХ в партера , УПИ ХІ-73, пл.73, кв.7, жк"Славейков"- гр.Бургас

На обекта са проектирани централна отоплителна инсталация с абонатна станция , вентилационни и климатични инсталации в обществено-обслужващите заведения на партера на сградата.