Кои сме ние ?

АЛКОС КЛИМА е фирма създадена през 2001 година в град Бургас. Дейността на фирмата е ориентирана изцяло в областта на инженеринга на отоплителните , вентилационните и климатичните инсталации . Като по-точно: предварително проучване , проектиране , изграждане , инсталиране , пуск , менажиране и ремонтиране на всички видове отоплителни , вентилационни , климатични и соларни инсталации .

АЛКОС КЛИМА проектира и изгражда отоплителни , вентилационни , климатични и соларни инсталации в областта на целия обществено битов сектор, т.е. жилищни , обществени - офис и бизнес сгради , хотели , заведения , ресторанти и сгради с развлекателно презназначение , кина , театри , конферентни и концертни зали , спортни зали и комплекси , спа центрове. Промишлени сгради от всички видове производства : машиностроителни , текстилни , фармацефтични , нефтопреработвателни и химически , корабостроителни и др. производства.

АЛКОС КЛИМА изпълнява обекти на територията на цялата страна , а и извън нея. Фирмата не дели обектите си на големи и малки . Всеки клиент е в правото си да получи максимално и компетентно внимание и отношение , както и качество на изпълнение.

Фирмата е съставена от два основни отдела - проектантски и монтажен . Проектантския отдел извършва предварителното проучване , проектирането и изготвянето на проектно сметната документация , а монтажния отдел изгражда инсталациите , осъществява пускането им , както и ремонтирането .