ПРОЕКТИРАНЕ > Промишлени сгради

Шоу рум Nisan,Renault

product

Шоу рум с автосервиз в местността "Под шосето" - гр.Бургас

На обекта са проектирани централни климатични и вентилационни инсталации. В офисната част и частта на шоу рума инсталациите са оразмерени в съответствие с изискванията за комфорт. В сервизно-ремонтната база вентилационните инсталации са оразмерени в съответствие с изискванията за обезпрашеност и хигиенна работна среда.