ПРОЕКТИРАНЕ > Жилищни сгради

Розови градини

product

Жилищни сгради за сезонно ползване в УПИ І, кв.245, гр.Поморие

На обекта са проектирани вентилационни инсталации , климатични инсталации , състоящи се от автономни  сплит климатизатори , както и централни климатични инсталации в обществено обслужващите заведения на партера на сградата , които служат за охлаждане през летния сезон и за отопление през зимния сезон.

На обекта също така са проектирани и вентилационни инсталации.