ПРОЕКТИРАНЕ > Обществени сгради

Palazzo Reale

product

Апартаментен хотел в УПИ ХХVІІІ-980,007, м."Янов егрек" , землището на гр.Царево

На обекта са проектирани централни климатични и вентилационни инсталации. Климатичните инсталации са от типа VRF . Проектирано е също и котелно на течно гориво - нафта , обслужващо локални отоплителни инсталции в обслужващите помещения - спа център и закрит басейн.