ИНЖЕНЕРИНГ > Обществени сгради

офис сграда "Свобода"

product

офис сграда "Свобода" , находяща се в центъра на гр.Бургас - пл."Свобода"

В сградата са проектирани и изпълнени централна климатична и вентилационна инсталации. Климатизацията е решена с водна инсталация. През летния режим студозахранването се осигурява от водоохлаждащ агрегат ( чилър) , през зимния режим топлозахранването се осигурява от електрически котел.