ПРОЕКТИРАНЕ > Обществени сгради

Офис сграда

product

Офис сграда , УПИ ХХІ-1152, кв.38, гр.Варна

На обекта са проектирани централни отоплителни , вентилационни и климатични инсталации