ПРОЕКТИРАНЕ > Обществени сгради

офис сграда

product

Сграда с административно-обслужващи дейности в УПИ І-699, кв.1а , жк"Лазур"-гр.Бургас

На обекта са проектирани централна климатична инсталация - водна със студов център - чилър и вътрешни тела - вентилаторни конвектори . За зимния сезон се предвижда абонатна станция .