ПРОЕКТИРАНЕ > Обществени сгради

МОЛ - Несебър

product

Многофункционална сграда - търговски и бизнес център със ЗОХ, офиси и жилища в УПИ ІХ 706,709,727 ,кв.102 по ЗРППУЗ - гр.Несебър

На обекта са проектирани централни климатични инсталации тип VRF , както и централни вентилационни инсталации