ИНЖЕНЕРИНГ > Промишлени сгради

Мелница Сливен

product

На обекта са изградени технологични вентилационни инсталации за следните производства:

- Аспирационна уредба - Млевно отделение

- Аспирационна уредба - Силозно стопанство №1

- Аспирационна уредба - Силозно стопанство №2

- Аспирационна уредба - Отделение трици