ИНЖЕНЕРИНГ > Обществени сгради

МБАЛ "МАДЖУРОВ"

product

Многопрофилна Болница за активно лечение "Маджуров"  

Цялата сграда е проектирана и изпълнена с централни климатични и вентилационни инсталации.

Климатичните инсталации са от типа VRF - високо енергийно ефективни.

Вентилационните инсталации са с рекуперация на отпадната топлина , за повишаване енергоефективността им.

Болницата разполага с три операционни зали и една реанимация . Вентилационните и климатични инсталации в тях са изпълнени в съответствие с изискванията за "Чисти помещения" , използвани са "HEPPA" филтри с висок клас на филтрация , постигнати са високи стойностти на въздухообмена при минимални скорости на движение на въздуха в работна зона.