ПРОЕКТИРАНЕ > Обществени сгради

Летище-Бургас

product

Административна сграда на летище - Бургас

На обекта са проектирани централни вентилационни и климатични инсталации. Климатичните инсталации са водни - система от вентилаторни конвектори , със студов център - чилър и котелно на компресиран природен газ.