ИНЖЕНЕРИНГ > Обществени сгради

Хотел "Съндей"-гр.Китен

product

В сградата на хотел "Съндей" - гр.Китен е изградена централна климатична инсталация. Инсталацията работи с топлоносител/ студоносител - вода. Комбинация от студов център - хладилна машина /термопомпа/ и котелно - котел на течно гориво /нафта/. Всеки от сезоните е обезпечен със съответния енергиен източник.

Също така в сградата е изградена соларна инсталация , за производство на БГВ в разширен сезон.

В ресторанта на сградата е изградена и вентилационна инсталация , комбинирана с енергийните източници .