ПРОЕКТИРАНЕ > Обществени сгради

Хотел "БСУ" - Бургас

product

Хотелът е разположен в централната част на гр.Бургас

Проектирани и изпълнени са ценрална климатична инсталация на директно изпарение от типа VRF , вентилационни инсталации и соларна инсталация за производство на БГВ.