ИНЖЕНЕРИНГ > Жилищни сгради

Domaine de Chatenay , Cognac , France

product

Сградата предствалява автентичен френски замък от 16 век , разположен във винарския район на Южна Франция - гр.Коняк 

В сградата са изградени централна климатична инсталация , комбинация от водоохлаждащ агрегат (чилър) и вентилаторни конвектори в помещенията . За зимния период се предвижда системата да работи в комбинация със водогреен котел - гориво газ Метан , предвижда се и бойлер за производство на гореща вода за битови нужди.