ПРОЕКТИРАНЕ > Обществени сгради

Болница - Бургас

product

Медицински център и СХБАЛ в УПИ VІ, кв.3 , жк"Зорница" , гр.Бургас

На обекта са проектирани централни климатични инсталации от типа VRF , както и вентилационни инсталации , съгласно спецификата и изискванията на предназначението на сградата. Медицинския център е с преобладаващо хирургична насоченост , което налага проектирането на "чисти" помещения - операционни с висок клас на филтрация на подавания въздух, както и много добре прецизиран температурно-влажностен режим и скорост на движение на въздуха.